• Diesel

  Bensin

  Tung Brännolja

  Eldningsola

  Biobränsle

  Fartyg

  Lastbilar

  Bussar

  Bilar

  Traktorer

  the Natural

  Fuel Additive

  Bränsletillsatsen I Enlighet Med

  Alla Bränslenormer

  Kompatibel Med Alla Motorer

 • En Produkt...

  Men en Hel del

  Fördelar!

 • I Enlighet Med

  Alla Bränslenormer

  Erkänd

  Och Certifierad Av

  Alla Motortillverkare

  Bränslegarantier

  Motorgarantier

 • Dosering: 1 liter Xbee

  till 4.000 liter bränsle

  Förpackgning Från

  Doseringsflaskor Till

  Bränsletillsats Fat

 • Xbee minskar
  utsläppen av växthusgaser:
  • CO2
  • CO
  • NOx
  • SOx
  • Partiklar

  Låt Oss Lämna Några

  Till Våra Barn

 • distribuerar Xbee bränslen i Sverige

  Smart Energy Sweden

Xbee Enzymbehandling: den naturliga bränsletillsatsen

Xbee är en organisk bränsletillsats som är kompatibel med alla bränslen och alla motorer. Denna tillsats löser upp vatten, slam och bakterietillväxt i bränslet. Xbee hjälper alltså till att rensa upp hela bränslesystemet och eliminera sotavlagringar i motorn, vilket leder till en minskning av underhållskostnaderna. Sist men inte minst bidrar den bättre motorprestandan till att minska utsläppen av växthusgaser, i synnerhet koldioxid, kvävedioxid och små partiklar. Slutligen kan alla som använder bränsletillsatsen Xbee förvänta sig en minskning av bränsleförbrukningen.

Läs mer om Xbee
[Hur det fungerar, dess fördelar,
dess certifieringar och garantier
samt en hel del annat]

Vilka fördelar kan du förvänta dig när du använder Xbee?


Rengöring av bränsletanken

Rena bränsletankar, reservoarer och pumpar är den främsta frågan för alla som använder petroleumbränslen. Slam, vatten, rost och andra mikroorganismer kan snabbt bli ett problem: igensatta filter, smutsiga injektorer, etc.
Xbee är en mycket effektiv och miljövänlig bränslerengöring!

Bakterier

Den allvarligaste effekten av en smutsig tank är tillväxt av bakterier. Vatten i bränslet tillsammans med föroreningar hjälper bakterier, jäst- och mögelsvampar att utvecklas i bränslet, vilket förorenar bränslesystemet och motorn.
Xbee löser upp vatten och eliminerar bakterier otroligt snabbt!

Motorunderhåll

De flesta motorer tenderar att bygga upp kol- och sotavlagringar efter flera hundra timmars arbete. Det är en naturlig följd av förbränning av fossila bränslen.
Enzymerna i Xbee eliminerar sotavlagringar och minskar därför mängden sot och damm i motorn.

Bränsleförbrukning

Ett rent bränsle brinner både bättre och snabbare. När bränslet förvaras i en ren tank som är fri från föroreningar, kommer det i kombination med en ren motor att ge mer energi!
Xbee reducerar bränsleförbrukningen…

Gasutsläpp

Alla motorer som drivs på petroleumbaserade bränslen avger avgaser, inklusive koloxid och koldioxid, kväveoxid och kvävedioxid, partiklar, etc.
Xbee minskar dramatiskt alla utsläpp av växthusgaser: CO2, CO, NOx, HC!

En säker och certifierad naturlig bränsletillsats


Bränslegarantier

Alla Xbee-bränslen överensstämmer med de viktigaste globala bränslenormerna.

Motorgarantier

Bränslen från Xbee erkänns av alla motortillverkare.

… och många ytterligare certifieringar!

Enzymtillsatsen Xbee har testats för gasutsläpp och minskad bränsleförbrukning.

Hur fungerar enzymtillsatsen Xbee?